chỉ bán một trong hai số cho thợ , giao lưu đầu tháng
cùng trang nứa ở ssc còn e nào xuất sắc hơn

0989 58 58 58
85tr call có giá chuẩn cho anh em

0933 66 88 66

45tr call có giá chuẩn cho anh em

báo gía chuẩn cho anh em trong đầu tháng thôi nhé , sau để em đóng k ah ,