Kính thưa các bác!
E xin ngắn gọn, khỏi dài dòg, có con sim cùi mía ít dùg, nay e lên thớt cho các bác chém
Nhân vật chính: 0965.777777
Bác nào kết alo e: 0969.123456
sim chính chủ, bao sag tên trên mọi miền đất nước