Hiện tại đang có vài em WorkStation phục vụ nhu cầu render với làm đồ họa của ae đây ^^
DELL
Precision T7500
CPU : 2 Xeon SixCore X5680 3.33/12M/6.4GT (12core - 24 Thread)
RAM : 16GB
VGA : Quadro FX 5600 1.5Gb 384Bit DDR3
HDD : 2X SAS 146GB 15K Raid 0
DVDRW
Giá : 75tr

HP WorkStaion
Z800
CPU : Dual Xeon SixCore X5680 3.33/12M/6.4GT
RAM : 16GB
VGA : Quadro FX 4800 1.5GB
HDD : 2X SAS 146Gb 15K Raid 0
DVDRW
Giá : 70tr

XW8600
CPU : Dual Xeon DualCore X5260 3.33/6M/1333
RAM : 8Gb FB-DIMM bus 667
VGA : Quadro FX 3700
HDD : 2X SAS 146GB 15K Raid 0
DVD-R
Giá : 16tr
Option : 2 CPU Xeon Quadcore X5450 +3tr
2GB Ram = 450K

XW8400
CPU : Dual Xeon DualCore 5160 3.0/4M/1333
Ram : 4GB FB-DIMM bus 667
VGA : Quadro FX 570
HDD : 2x SAS 146GB 15K Raid 0
DVD-R
Giá : 8tr5

MAC PRO

MacPro 5.1
CPU : Dual Xeon SixCore X5660 2.8/12M/6.4GT
RAM : 16Gb
VGA : Quadro FX 4800 1.5Gb
HDD : 2X SAS 146GB 15K Raid 0
DVDRW - Wifi - BT
Giá : 80tr
Mac Pro 4.1
CPU : Dual Xeon QuadCore X5570 2.93/8M/6.4GT
Ram : 16GB
VGA : HD 4890 1GB DDR5 256Bit
HDD : 2X SAS 146GB 15K Raid 0
DVDRW - Wifi - BT
Giá : 40tr
Linh Kiện
Quadro FX 5600 = 6tr like New

Quadro FX 4800 = 8tr , new box HP = 9tr5
hàng tháo máy HP like new

Quadro 4000 = 14tr
Hàng tháo HP Like New

FireGL V5800 = 6tr

FireGL V8600 = 5tr
Hàng tháo máy DELL like New

Combo SAS :
Dell SAS 5i + 2 SAS 73GB 15K + Cable 2port = 900k

Dell SAS 6i + 4 SAS 73GB 15K + Cable = 1tr7