cần tìm 1 em 7777 vina 10s ae nao có hàng báo giá em nhé

ae có hàng sms vào hot cho em xin số và giá nhé .thank