cần đẻ lại cho a,e chú gà đẻn, hàng đá tiền, gà cay,hình hài chân cẳng, mặt mỏ không che được, cú lửa, chân thau, mắt trắng, lai 25% asill, bổn này đá cựa sâm mức, gà hiện nặng 1kg4, win 1x cách đây hơn 1 tuần, đá đối thủ ói chết, bến đá nạp bo mạnh, sâu chân lắm, dạt nhanh lẹ, chập vô gai trây chét rất dữ, gà đã đến nước đá, bin bọng đấy đủ, a,e bắt về súc liền đc nha, bao sổ để a,e biết bến đá của em nó.
giá: call sẽ có giá tốt nhất cho a,e
gà đảm bảo chất lượng, bao gà cho a,e chơ, gà đã có bin bọng, mọi chi tiết ll: 0937594148, địa chỉ: 12/9, d19, hiệp bình chánh, thủ đức.
thân!!