Nếu có các bạn liên hệ mình số 0943919333, hoặc để số dt lại cho mình, mình gọi lại cảm ơn các bạn./.