web: raovat.pro
web: simcuulong.com

mua bán & trao đổi sim số đẹp

(dv làm dấu số,bắt số mềm 3 mạng)
hotline: 0912.64.64.64

yh!chat: simcuulong

gmail: simcuulong@gmail.com
số tk.gpb: 79.999999

số tk.vcb: 0691.0046.99999
(giao hàng trên toàn quốc)
sim trả trước
0919.21.86.86=8 triệu
01235.77.8888=15 triệu
0129.9.10.11.12=3 triệu
0983.54.54.54=30 triệu
0909.34567.4 =4 triệu
0913.23456.4 =4 triệu

0996.28.6886=5 triệu

0966.22.7777 =40 triệu
0933.263.263 =10 triệu
012.22.44.66.88=22 triệu
012668.66880=1.8 triệu
094.36.15078=1 triệu
09136.15078 =3 triệu
09135.15078 =3 triệu
09178.15078 =3 triệu
0919.010.911=2 triệu
091234.00.55=3.5 triệu
0913.14.64.64=3.5 triệu
0918.33.64.64=3 triệu

0918.77.79.80=3 triệu
09.1800.1070=3 triệu

09132000.13=call
(sim cổ thụ,xếp thứ 14)
09034000.13=call
(sim cổ thụ,xếp thứ 14)
09132000.72=4 triệu
(sim cổ,sinh 72,xếp thứ 73)
09132000.73=4 triệu
(sim cổ,sinh 73,xếp thứ 74)
09138000.63=2 triệu
(sim cổ,xếp thứ 64)
0913200.122=4 triệu
(sim cổ thụ,xếp thứ 123)

0913200.178 =2.5 triệu
(sim cổ thụ,xếp thứ 179)
0913800.179=3 triệu
(sim cổ thụ,xếp thứ 180)

0913200.236=2.2 triệu
(sim cổ thụ,xếp thứ 237)
0903400.239=2.5 triệu
(sim cổ thụ,xếp thứ 240)
0913200.663=2.2 triệu
(sim cổ thụ,xếp thứ 664)
091340.8388=2.2 triệu
(sim cổ thụ,xếp thứ 8389)
091320.9779=3 triệu
(sim cổ thụ,xếp thứ 9780)
0913800.389=2.2 triệu
(tam bát cửu,xếp thứ 390)

01253.553.553=2 triệu
01279.55.8989=2 triệu
01279.55.3939=1.2 triệu
01279.55.9779=1 triệu
01279.55.88.66=2 triệu
01279.55.8668=2 triệu
01279.55.8686=2 triệu
01279.55.6886=2 triệu
01253.55.3979=1 triệu
01253.55.3399=1 triệu
01253.55.3366=1 triệu

sim gphone & homephone
043-903.68.68=10 triệu
04-85.898.999=10 triệu
04-22.07.9999 =20 triệu