Chao cac ban !!
thanh lý
0966 23 77 23 giá chu?n 6.5t
co gi lien lac qua sdt nay 0972547759