HDD 250G Seagate – Sata chính hãng fpt bảo hành 1 năm giá 830k (số lượng call)
HDD 250G Seagate - Sata chính hãng hết bảo hành, cơ êm, chạy tốt, giá680k. ( số lượng call)
HDD 500G Seagate - Sata chính hãng hết bảo hành . cơ êm chạy tốt giá 780k ( số lượng call)
HDD 80G Western,Samsung,Seagate - Sata chính hãng hết bảo hành, cơ êm chạy tốt giá 320k (số lượng call)
Hàng hết bảo hành, bảo hành 1 tháng cho ACE yên tâm. Số lượng call : 0903033310