0913.186.779Sim trả trước vào tên chính chủ
Giá 950K***
CALL:
0945.88.0123
SMS:
0912.444.000