- Mình cần tìm sim 10 s3 mạng chính:
- 09**.08.08.08 - 09**.18.18.18 - 09**.28.28.28
- LH : 0944.08.5678