[TR="class: cms_table"]
[TD]MÃ SP[/TD]
[TD]DÒNG SẢN PHẨM[/TD]
[TD]ĐƠN GIÁ[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 4"][IMG]file:///C:/Users/THANH/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg[/IMG][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]ĐỔ MỰC[/TD]
[TD]Laser 1000, 1100 printer series , 1200 printer series, 1300 printer series
Laser P1005, M1005, P1006, 1010, 1012, 1015, 1018, 1020, 1022
Laser P1102, P1102W , M1132, M1120, 1150, 1160
Laser 1319F, 1320 printer series, P1505, M1522, M1536DNF, P1566, P1606DN
Laser P2014, P2015, P2035, 2055 series, M2727 printer series
Laser 3015, 3020, 3030, 3050, 3050z, 3052, 3055, 3200, 3300, 3380, 3390, 3392[/TD]
[TD]70,000 Vnđ[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]TRỐNG ( DRUM)[/TD]
[TD]150,000 Vnđ[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]TRỤC TỪ[/TD]
[TD]100,000 Vnđ[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]TRỤC CAO SU[/TD]
[TD]100,000 Vnđ[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]GẠT MỰC[/TD]
[TD]70,000 Vnđ[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]ĐỔ MỰC[/TD]
[TD]Laser 2100, 2200 , 2300, 2400,2420 printer series
Laser P3005, P3015, M3035, M3027 MFP printer series
Laser 4000, 4050, 4100, 4100 MFP printer series[/TD]
[TD]135,000 Vnđ[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]TRỐNG ( DRUM)[/TD]
[TD]180,000 Vnđ[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]TRỤC TỪ[/TD]
[TD]220,000 Vnđ[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]TRỤC CAO SU[/TD]
[TD]220,000 Vnđ[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]GẠT MỰC[/TD]
[TD]120,000 Vnđ[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]ĐỔ MỰC[/TD]
[TD]Laser HP LJ P4014, P4015, P4515
Laser 4200 printer series , 4250 printer series, 4350 printer series
Laser 5000, 5100 printer series , 5200 printer series
Laser 5025/ 5035 MFP printer series[/TD]
[TD]250,000 Vnđ[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]TRỐNG ( DRUM)[/TD]
[TD]350,000 Vnđ[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]TRỤC TỪ[/TD]
[TD]450,000 Vnđ[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]TRỤC CAO SU[/TD]
[TD]380,000 Vnđ[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]GẠT MỰC[/TD]
[TD]180,000 Vnđ[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 4"][IMG]file:///C:/Users/THANH/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg[/IMG][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]ĐỔ MỰC[/TD]
[TD]Laser LBP 800, LBP 810, LBP 1120, LBP 1210,
Laser LBP 3000, LBP 3050, LBP 3100, LBP 3150, LBP 3200, LBP3250, LBP3300
Laser LBP 6000, LBP 6200D, LBP 6650ND
Laser MF 3110, MF4412, MF 4450, MF 4550D, D520
Fax L120, L140,…[/TD]
[TD]70,000 Vnđ[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]TRỐNG ( DRUM)[/TD]
[TD]150,000 Vnđ[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]TRỤC TỪ[/TD]
[TD]100,000 Vnđ[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]TRỤC CAO SU[/TD]
[TD]100,000 Vnđ[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]GẠT MỰC[/TD]
[TD]70,000 Vnđ[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]ĐỔ MỰC[/TD]
[TD]Laser LBP 3460
Laser LBP3310
Laser MF 6550[/TD]
[TD]135,000 Vnđ[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]TRỐNG ( DRUM)[/TD]
[TD]180,000 Vnđ[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]TRỤC TỪ[/TD]
[TD]220,000 Vnđ[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]TRỤC CAO SU[/TD]
[TD]220,000 Vnđ[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]GẠT MỰC[/TD]
[TD]120,000 Vnđ[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]ĐỔ MỰC[/TD]
[TD]Laser LBP2000
Laser LBP 3500[/TD]
[TD]250,000 Vnđ[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]TRỐNG ( DRUM)[/TD]
[TD]350,000 Vnđ[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]TRỤC TỪ[/TD]
[TD]450,000 Vnđ[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]TRỤC CAO SU[/TD]
[TD]380,000 Vnđ[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]GẠT MỰC[/TD]
[TD]180,000 Vnđ[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 4"][IMG]file:///C:/Users/THANH/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/THANH/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg[/IMG][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]ĐỔ MỰC[/TD]
[TD]SamSung ML 1610, ML-1615, 2010/ML 2510,ML-2570, ML 1640, ML 1666
SamSung ML-2571N, ML-1710, ML-1750, ML-1520,ML-1740, 4100, SCX-4216F, SCX-4623
SamSung ML-2250, ML-2251N, ML-2252W,SCX-4521F, SCX- 4321
SamSung SCX-4300, ML 4150
EPSON 5700, 5800, 5900, 6100, 6200 …[/TD]
[TD]150,000 Vnđ[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]TRỐNG ( DRUM)[/TD]
[TD]250,000 Vnđ[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]GẠT MỰC[/TD]
[TD]150,000 Vnđ[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]LQ 300[/TD]
[TD]EPSON LQ 300+II[/TD]
[TD]50,000 Vnđ[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]LQ 2170[/TD]
[TD]EPSON LQ 2170/ 2180/ 2190[/TD]
[TD]80,000 Vnđ[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]RUỘT LQ 300[/TD]
[TD]EPSON LQ 300+II[/TD]
[TD]30,000 Vnđ[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]RUỘT LQ2170[/TD]
[TD]EPSON LQ 2170/ 2180/ 2190[/TD]
[TD]55,000 Vnđ[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]LQ 590[/TD]
[TD]EPSON LQ 590[/TD]
[TD]110,000 Vnđ[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]LQ 680[/TD]
[TD]EPSON LQ 680[/TD]
[TD]100,000 Vnđ[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 4"][IMG]file:///C:/Users/THANH/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg[/IMG][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]ĐỔ MỰC[/TD]
[TD]Laser KXFL 511, KXFL 512, KXFL 513, KXFL 542, KXFL 612
Laser KXFL 501, KXFL 502, KXFL 503, KXFL 551, KXFL 552, KXFL 553, Laser KXFL 751, KXFL 756, KXFL 523[/TD]
[TD]150,000 Vnđ[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]TRỐNG ( DRUM)[/TD]
[TD]380,000 Vnđ[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]TRỤC CAO SU[/TD]
[TD]250,000 Vnđ[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]GẠT MỰC[/TD]
[TD]250,000 Vnđ[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]ĐỔ MỰC[/TD]
[TD]Laser KXFL 402, KXFL 422
Laser KX-MB 262, KX-MB 772
Laser KX-MB 1900, KX-MB 2010, KX-MB 2025, KX-MB 2030[/TD]
[TD]150,000 Vnđ[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]TRỐNG ( DRUM)[/TD]
[TD]420,000 Vnđ[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]TRỤC CAO SU[/TD]
[TD]350,000 Vnđ[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]GẠT MỰC[/TD]
[TD]350,000 Vnđ[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]ĐỔ MỰC[/TD]
[TD]Laser KX-FLB 802, KX-FLB 812, KX-FLB 852, KX-FLB 882[/TD]
[TD]150,000 Vnđ[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]TRỐNG ( DRUM)[/TD]
[TD]460,000 Vnđ[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]TRỤC CAO SU[/TD]
[TD]380,000 Vnđ[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]GẠT MỰC[/TD]
[TD]380,000 Vnđ[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]ĐỔ MỰC[/TD]
[TD]Laser KX-MB 1500, KX-MB 1520, KX-MB 1530[/TD]
[TD]150,000 Vnđ[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]KX-FA 52[/TD]
[TD]Fax 206, 218[/TD]
[TD]60,000 Vnđ[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]KX-FA 54[/TD]
[TD]Fax 141, 145, 241, 238[/TD]
[TD]60,000 Vnđ[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]KX-FA 55[/TD]
[TD]Fax 81, 82, 88, 85, 151[/TD]
[TD]90,000 Vnđ[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]KX-FA 57[/TD]
[TD]Fax 341, 342, 361, 362, 331, 332, 351, 352, 386, 701, 711, 387, 372[/TD]
[TD]55,000 Vnđ[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]KX-FA 136[/TD]
[TD]Fax 302, 1010, 101, 105, 1110, 131, 210, 230, 969[/TD]
[TD]80,000 Vnđ[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]KX-FA 134[/TD]
[TD]Fax 1000, 1020, 1050, 1070, 1100, 1200, 1150[/TD]
[TD]150,000 Vnđ[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 4"][IMG]file:///C:/Users/THANH/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpg[/IMG][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]ĐỔ MỰC[/TD]
[TD]HL-2040, HL-2130, HL-2140, HL-2150N, HL-2170W, HL-2240D, HL-2250DN, HL-2270DW, HL-5240, HL- 5250DN, HL-5270DN , HL-53xx,
DCP-7010, DCP-7030, DCP-7040, DCP-7055, DCP-7060D
MFC-7220, MFC-7340, MFC-7420, MFC-7450, MFC-7820, MFC-7840N, MFC- 8060, MFC-8065, MFC-8460N, MFC-8860DN, MFC-8880
Fax 2820, 2850, 4800, 9180[/TD]
[TD]150,000 Vnđ[/TD]
[/TR]