Mi trống bổi lở đã 1 mùa lồng, chân trắng mỏ ngà. Mỏ to mắt xanh, dàn khoá to đẹp. Chim lông xanh sáng chim, không tật lỗi giá cho em ra đi và lồng ông Tuất con la 3 chai. Chim mái rừng 4 mùa thúc trống rất tốt không tật lỗi giá cho em ra đi và lồng ông Tuất là 2chai rưởi. Ai thich thivui lòng lien he minh ten thành 0933433911 minh o govấp duong Thống nhất. Cam on.