0947089999
0962409999

Gía của 1 số là 35tr nhé cả nhà. thanks (miễn mặc cả)