Mọi chi tiết call 097337 1919 - 0943300988


Sim nguyên kít mới 100%

Đồng giá 1tr5/số

098888.3546


098888.3496


098888.3493

Chú ý : Ai call nhanh em nói giá hai đứa cùng biết nhá