cần nhập eco và tomato liền seri số lượng từ 100 đến 500.ai có hàng thì gửi e list và giá vào mail hieutuson2@gmail.com. thank