Cho mình xin chi tiết áo cún và sữa tắm, dầu thơm cún đi bạn. Được thì mình lấy hết cho. Nếu có chi tiết up vô topic của mình dùm mình, thanks bạn