01249.246.357

1.200k. no fix.

Trả trước zô tên chính chủ.

AE múc thì liên hệ , miễn mặc cả.Thanks all !