Các đồ nội thất phòng khách, bạn nên xem xét khả năng áp dụng và phù hợp của các thành viên trong gia đình, việc xem xét quan trọng nhất ở đây là người già và trẻ em trong việc sử dụng an toàn, lựa chọn các lựa chọn tốt nhất của đồ nội thất khi có góc tròn, đồ gỗ an toàn có thể và bảo vệ môi trường.Sống sofa phòng khách nội thất phòng để số lượng ghế sofa quan trọng nhất, sofa chọn và hiển thị một mức độ lớn xác định hiệu quả tổng thể của phòng khách. "U" phương pháp lắc hình: là hình thức phổ biến nhất của việc đặt ghế sofa phòng khách, thích hợp cho bất kỳ phòng khách. hình thức này được đặt ở ghế sofa phòng khách để sử dụng đầy ghế sofa đủ các không gian, "U" bố trí sofa hình cơ bản là hai ba-bit + chút + một 2-bit, ghế sofa đặt trong các hình thức của một gia đình thuận tiện và bạn bè ngồi lại với nhau và trò chuyện để nói chuyện , nhưng cũng thuận tiện để xem TV.