Chuột cống nhum là loại chuột lớn, sống đơn độc trên các gò đất giữa đồng. Loại chuột này hung dữ, lông đen xám, nhưng thịt ngon và không tanh như chuột cơm. Cống nhum có những con nặng cả cân, đem quay lu vàng rộm trông như heo sữa “mi ni”.
Giá từ 300k - 500k / 1 con
Chuột cống nhum phân biệt với chuột cống lan (sống ở các cống, rãnh, không ai dám ăn) là lông và chân đều đen tuyền, trong khi chuột cống lan lông đen, chân trắng.

Chuột cống nhum khá dữ, mỗi khi thấy người chúng xù lông và kêu khẹc khẹc thế này.