Đội ngũ nhân viên Bảo Hành tận nơi
-Panasonic FP 342 : 650.000 VNĐ Fax , Photo

-Panasonic FP 983 : 800.000 VNĐ Fax , Photo

-Panasonic FP 362 : 700.000 VNĐ Fax , Photo

-Panasonic FP 802 : 2.800.000 VNĐ Photo, In, Fax, Scan

-Panasonic FP 402 / Canon L220 : 1.200.000 VNĐ Photo, Fax chuyên dụng Công nghệ G3

-Panasonic FP 512 : 1.200 .000 Photo, Fax

-Panasonic Fp 422CX : nguyên thùng : 3.200.000 VNĐ

CTY PHƯỚC PHÁT - 239 NGUYỄN HOÀNG - ĐÀ NẴNG
ĐT : 0904272754 - 0913555089 MR HỮU