>->->->->->->->->->->-
có con sim năm sinh kep vip,09.1987.1993. gia 10tr ngon bổ rẻ
bác nào có nhu cau lien he:0983508088 -)p-)p-)p
.