Như trên, bác nào có show hàng và giá luôn hộ em ạ. Khách đang cần gấp nhé.