Hiện nay chúng tôi đang có lượng khách cần mua đất đầu tư các đường lớn như đường NA2
Công ty chúng tôi thu mua toàn bộ đất đường NA2 mp4
Mua ngay các lô 5A23,LÔ 5A29,LÔ 5A21,LÔ 5A36,LÔ 5A40,LÔ 5A16,LÔ 5C8,,LÔ 5C9,LÔ 5C14,LÔ 5C15..............
Chấp nhận mua giá cao nhất thị trường
Hỗ trợ ký công chứng tại tất cả các tỉnh trong cả nước
lh 0933319823
email vungocminh90ns@gmail.com