QC Hoàng Kim là 1 công ty quảng cáo uy tín, giá rẻ tại Hà Nội. QC Hoàng Kim nhận làm các loại biển quảng cáo như biển công ty, biển chức danh, biển bạt, biển led..v..v.. Ngoài ra, công ty còn có thể làm trên nhiều chất liệu, In tem trên mọi chất liệu...

Các loại biển ăn mòn, biển mica...

QC Hoàng Kim mang đến cho khác hàng cảm giác hài lòng nhất...

http://hoangkimadv.com/