Do không có nhu cầu xài nên bán lại ipad mini cho ai cần dùng, máy mới 100% full box, màu trắng, wifi + 3g đầy đủ còn bảo hành đến năm 2014. Nay mình để lại với giá 9.100.000 (fix chút đỉnh thôi )
Liên hệ hoặc nhắn tin qua số: 0948047512.
https://plus.google.com/photos/10389...586?banner=pwa
https://plus.google.com/photos/10389...234?banner=pwa
https://plus.google.com/photos/10389...634?banner=pwa
https://plus.google.com/photos/10389...610?banner=pwa
https://plus.google.com/photos/10389...826?banner=pwa
https://plus.google.com/photos/10389...850?banner=pwa
https://plus.google.com/photos/10389...058?banner=pwa
https://plus.google.com/photos/10389...642?banner=pwa