094.36.15078=1 triệu
09136.15078 =2.5 triệu
09135.15078 =2.5 triệu
09178.15078 =2.5 triệu
0903.13.0578=1.5 triệu
mỗi năm không thất bát nhe
giá có giảm.