Do nhu cầu không sử dụng. nay cần thanh lý lại 1 car Graphic e-GeForce 9800 GT. Hàng sách tay từ USA. mới 100% chưa sử dụng. bác nào cần xin liên hệ. 0947228381. bác đình ( no SMS ) giá cho e nó ra đi là 3M. e nó ra đi tại Biên Hòa, Đồng Nai.