01675 127 019
23 Nguyễn Trường Tộ, Q.Tân phú
Mái Tre Mỹ chuối chân xanh, cốt gà nòi, đàn bị đẻn có mình em này, hiện gần 5 tháng, tới đẻ khoảng 8 9l
Giá : 800k