0974.205.126---200k=((%%-:-*

SIM SINH VIÊN gọi 200đ/phút. Nt 100đ/tin. 1 tháng cộng 25k. Miễn phí GPRS. Sử dụng 3G ko giới hạn chỉ 20k/tháng. Đăng kí gọi nhóm giảm 50% cước.
CALL 0988811665---Dung nhe