Cần thanh lý các món sau:
- Canon 500D, lens 18-200, Grip, Full phụ kiện, 2pin: 13.000.000

- Flash X430EX: 1.900.000
- Balo Lower Pro: 500.000
- Máy rửa hình Canon Selphy CP780 full phụ kiện: 1.600.000

- Máy quay phim Sony DRC-SR67, HDD 80GB, Full phụ kiện: 4.900.000

Liên hệ: 0908665559
Add: Chung cư bộ Công An, đường số 3, Quận 2