Tình hình là vừa tậu 1 em mới nên dư xài bán em này
Tình trạn : pin hư , sạc hư nhưng máy còn xài ok
bán giá giao hữu 2 tr ko fix nhé các bác các bác đến test máy em mượn sạc cho các bác test ( chỉ bán máy )
cấu hình em nó
http://i2.photobucket.com/albums/y1/...ps2a50fa49.png
vui lòng liên hệ 0903856391 mình ở bình thạnh