BÁN 7 GÀ TRE 2 MÁI TRE LAI MÁU
1. gà tre rừng lai , nặng 1,1 kí gà gần 11 tháng , chan xanh , lối đá canh nạp lùa miệng lông , gà mới chưa xuống lông giá 750 k
2.GÀ TRE ô mả lại , nặng 1 kí yếu , chân trắng điểm , gà hơn 11 tháng , lối đá canh nạp khôn gà , gà mới chưa xuống lông , bổn bến tre giá : 700k
3. gà tre điều lai , nặng 1 ki 250 , chân trắng , gà hơn 10 tháng , lối đá canh nạp ăn lông , mới úp bội bổn bến tre , gà mới chưa xuống lông giá 750k
4. gà tre điều vàng lai máu , nặng 1 kí 150 gam ,chân vàng nhỏ , gà gần 11 tháng , lối đá nạp lùa ăn lông , bổn bến tre , gà mới chưa xuống lông giá 750k

5 gà chuối vàng lai , nặng 9 lạng , chân vàng nhỏ cao , gà 11 tháng , lối đá canh nạp nhanh miệng lông , bổn bến tre , gà mới chưa xuống lông giá: 700k

6, gà tre bướm lai , nặng 1,1 kí , chân vàng mỏ vàng mắt vàng , gà tơ 9 tháng đả cự nhưng chưa mạnh gà mới chưa xuống lông đẻ cho anh em nuôi thêm đá giá : 600k
7. gà tre xám điều , nặng gần 1 kí , chân trắng , gà 9 tháng , gà tơ đả cự nhưng chưa mạnh , gà mới chưa xuống lông , đẻ cho anh em nuôi thêm đả giá : 550k8 . 2 gà mái lai máu , nặng 7,5 lạng , hiên đang đẻ lứa đầu , giá 1 con 350kĐAY LÀ GIÁ BÁN MONG ANH EM ĐỪNG TRẢ GIÁ CẢM ƠN
ĐC: NHÀ MẶT TIỀN QUỐC LỘ 1 A CÁCH CẦU VƯỢT AN SƯƠNG 350M ĐI VỀ HƯỚNG MIỀN TÂY GẶP A7, ĐT: 0909261269