Can ban 1 con ga my gia 1triệu4 ga đươc 4thang cao nhu siêu mau luôn ga chuôi đen ga bon bên tre thang anh cho kg nuôi nua nên ban ai co nhu cau lh 0939072066 xem ga quan 7 gan cho tân quy mưa ban tai nha kg biet Up hinh anh em thông cam mới mua ban lan đâu tiên anh em chi giao thêm cam ơn da xem tin