Phòn khách sofa khu vực phòng khách mà chiếm rất nhiều đồ nội thất, thường xuyên thực hiện toàn bộ phong cách phòng đóng một vai trò quyết định. Vì vậy, trước khi mua một chiếc ghế sofa, và xem xét toàn diện tổng thể phong cách của phòng khách. Ghế sofa vải đẹp sofa da vào ghế sofa da đầy đủ và một ghế sofa da nửa, mỗi ghế sofa da đầy đủ để tiêu thụ tương đương với 10 gia súc da , có giá trị cao, hiệu suất thoáng khí và môi trường, châu Âu và các nước phát triển khác, việc sofa karaoke sử dụng rộng rãi của ghế sofa da đầy đủ. Nửa sofa da sofa phía sau, đáy và các bộ phận khácGhế sofa sofa cafe ha noi da tùy chọn, da cho đến cao cấp sáng bóng, không để lại sẹo, đường dây và đầu ngón tay kết cấu tinh tế để đánh cắp một kéo lên kéo, nên cảm thấy nếp nhăn ngồi linh hoạt và mạnh mẽ bằng cách cắt tỉa lại có thể biến mất hoặc là không rõ ràng, chẳng hạn da tốt là da tốt nhất.