Mình có con gà nòi lai máu nặng 2kg1 nuôi đến đá khoảng 2kg3 mới bắt ở tiền giang lên gà mới chưa qua cựa,chưa có nước nuôi vì mới đem lên được 3 ngày chỉ mới xuống lông 2 bên nách,bọng và kẹt đùi cho dể tắm củng định nuôi để đá nhưng do đi đá hàng xáo thua quá nên để lại cho AE nào cần gà đá nạp liên tục ăn lông nha và giá ra đi là 1tr6 AE nào thấy hợp nhãn LH:0936151015