chân dung em nó đây

0935
111 666

22tr

giá đã fix chỉ đợi chốt anh e đừng mặc cả nhé.

call
0916.59.59.59