0913.679.365 .........................700k

như tiêu đề ,sim zin nguyên con
tell : 0943.25.7172