0164.2222222
01642.222.222
0164.222.2222


hàng hiếm còn xót lại trên thị trường giá 50 triệu
sim chính chủ sang tên 5 phút.
ai kết call em: 09.6868.2013 hoặc 09.6789.1992