09.0639.0659 1t5
sim mobi trả trước sang tên chính chủ. sẽ có fix cho người gọi sớm nhât:-*