adapter 12v 1A zin theo modem sisco , sủ dụng chung cho tất cả nhưng sản phẩm nào sủ dụng 1A -12v
hàng cực chuẩn phù hợp cho camera hay modem ADSL HAY WIFI NGÂM ĐIỆN 24/24 là vo tư
0907 555 379