bán sim 0913.860.924 gia 3t500 và 0915.146.149 va (1 tr) lien he ( 0915.827.927 )$-)