mình có dư mấy cục minitaiwan cột lũa và đá đã ra đều cần để lại cho anh em nao cần giá từ 30k trể lên, dxlk và dxcp cao và lùn giá từ 120k trể lên
rêu đẹp không có rêu hại gì cả anh em noà tới coi được thì lấy không thì giao lưu
hình ở dưới cho các bạn xem nha
anh em nào cần tới 419 lô k chung cư bầu cát 2 f.10 tân bình