Liên hệ: 01258884933 (Biên Hòa, Đồng Nai).
Đặc điểm: chó cái, màu sắc đen, xoáy búa dài rõ đẹp, mặt sắc, tai ke, đốm lưỡi, chân màng, đuôi vót cần câu, rất khôn lanh và thân thiện người, bắt chuột rất giỏi, khoảng 5 tháng tuổi, (trên lưng có vết sẹo nhỏ đang mọc lông).
Giá bán: 2 triệu