CHAO AE 5S ,
MÌNH MUỐN MUA 1 CON GÀ MÁI NÒI MỶ RĂC. CHUỐI CHÂN XANH GÀ 2-3 THÁNG ,HOẶC MÁI PERU RẶC 1-2 THÁNG, AE NÀO CÓ THÌ NHƯỜNG MÌNH 1E NHE , MÌNH O Q,TAN PHU TPHCM .
AE CÓ CHO MÌNH XINH VÀI TẰM HÌNH VÔ MAIL MINH LUON NHE
hongson99@@yahoo.com.vn
dt 0982577666 . SON 31T