Tiếp tục các bài [url=http://android.vn/forums/162/]game funny[/url] thuộc chuyên mục[url=http://android.vn/links.php?url=http://android.vn/categories/152/] game android[/url] trên diễn đàn [url=http://android.vn/]Android.vn[/url], hôm nay mình tiếp tục giới thiệu các bạn tựa [url=http://android.vn/links.php?url=http://android.vn/categories/152/]game[/url] Run run chicken.

Là một [url=http://android.vn/categories/152/]game[/url] chạy nhảy bay vui nhộn. Run run chicken cái tên đã nói lên tất cả, game nói về một chú gà trở tài bay lượn và tham gia vào một cuộc hành trình phưu lưu hấp dẫn. Đến với [url=http://android.vn/categories/152/]game[/url] bạn sẽ giúp chú ga băng qua những chặng đường khó khăn tìm về tổ ấm.

Trên đường đi có rất nhiều chướng ngại vật cũng như đây rẫy những khó khăn cạm bẫy đang chờ chú ga, những con đường chú gà đi qua không hề liền mạch nhau, mà có những đoạn cắt khúc rất khó. Để vượt qua bạn hãy hãy chạm để cho chú gà bay lên cao, qua các đoạn không liền nhau, nhảy tới những đám đất khác.
[img]http://android.vn/attachments/13709/[/img]

[url=http://android.vn/threads/25179/]Downlaod Game[/url]