anh em ai rữ em 0969998889 + 0989999668 nhỉ ai dữ để lại giá vào 0969989996 cho em nhé thaks anh em