tôi cần bán 1 cây mai xuân 40 tuổi anh em nhìn tự đánh giá,chụp ảnh nhình cây hơi nhỏ,đến xem sẽ rõ hơn giá bán 8 triệu,liên hệ 28 hoàng tăng bí đà nẵng,0935212992