gia đình nâng cấp dư 2 e như sau:
trước hết e HP:

NHỎ GỌN:


CẤU HÌNH HP:
P4 3g (3g/1m/800)
main máy bộ HP
VGA,SOUND,LAN ONBOARD.
ddram 1g
hdd sata seagate 40g good.
Dvd chỉ đọc Dvd
giá:620 ngàn.
máy đang chạy win xp và các ứng dụng văn pòng ầm ầm.
Dell GX280.
pentium4 3g(3g/2m/800)
main intel 915 sk 775 chạy ram 2
hdd sata seagate 40g êm good.
ddram2 1g
máy đang chạy win xp và các ứng dụng van9 pòng cực good.
giá:690 ngàn
hình thật:

bên trong đẹp long lanh: