sim siêu vip ngày tháng năm sinh của lãnh đạo

1
0915011954
Hoàng Ngọc Đường chủ tịch ubnd tỉnh bắc cạn
5.000.000 vnđ
2
0912081954
Bùi Văn Thắng Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình
5.000.000 vnđ
3
0914111964
Mùa A Sơn chủ tịch tỉnh điện biên và giám đốc CA tỉnh Khánh Hòa
5.000.000 vnđ
4
0917071957
Chủ tịch ubnd TP. Cần Thơ
5.000.000 vnđ
5
0919081961
PGĐ. Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng dầu khí
2.000.000 vnđ
6
0913021958
Phùng Thanh Kiểm Bí thư tỉnh ủy lạng sơn
5.000.000 vnđ
7
0915081954
Nguyễn Văn Diệp chủ tịch ubnd vĩnh long
5.000.000 vnđ
8
0913041955
Trương Hòa Bình CATANDTC
5.000.000 vnđ
9
0913031962
Nguyễn Hữu Hải phó TGĐ PTSC
2.000.000 vnđ
10
0916071961
Hoàng Quang Việt TVHĐQT HÒA PHÁT
2.000.000 vnđ
11
0918021964
Hồ Văn Đường PGĐ Sở TC VL
2.000.000 vnđ
12
0917011962
Nguyễn Hùng Cường CTHĐQT DTV Tường An
2.000.000 vnđ
13
0916021962
2.000.000 vnđ
14
0916091967
Sim dân chơi xe 67
2.000.000 vnđ
15
0916071967
2.000.000 vnđ
16
17
18
0914051967
0914061964
0914041963

Đào Minh Tú phó thống đốc NHNNVN
Lê Văn Châu TGĐ Tổng Công ty Sông Đà
2.000.000 vnđ
3.000.000vnđ
3.000.000


Mr dung 0913571753. Tổng cả lô là 33.000.000 vnđ